14: Tăng memory_limit trên aapanel

ở một khoản nào đó, thì bạn upload database lên, nhưng vì dung lượng quá lớn nên không upload được. Vì thế bạn sẽ cần tăng memory_limit lên. Đây là hướng dẫn nhanh về việc tăng memory_limit trên aapanel

Bước 1: Truy cập vào quản trị aapanel

Bước 2: Chọn apps Store > Chọn phiên bản PHP bạn đang sử dụng

Chọn Setting > Chọn tiếp Configuration

Bước 3: Chỉnh thông số ở đây nhé

Chú ý đoạn Memory_limit > bạn tăng lên nhé ( mặc định là khoảng 128M thì phải )

Sau đó save vào nhé. Các thông số khác bạn cũng có thể điều chỉnh theo nhu cầu của mình

Ví dụ: post_max_size và upload_max_filesize để upload file dung lượng lớn lên site ( như upload theme đóng gói lớn thì cần chả hạn )

Cuối cùng chọn restart lại nhé

Related Articles

Back to top button