13: Bật OPcache trên aapanel

Mình cứ nghĩ rằng, website server ở Việt Nam, người dùng ở Việt Nam thì chả cần cacche làm gì cho mệt, nhưng cacche vào rồi thì nó ngon hơn khá nhiều. Mình thường dùng Opcacche này với bộ ” Wprocket để tối ưu tốc độ tải website siêu nhanh thần thánh hơn” vì thế cũng hướng dẫn bạn luôn

Bước 1: Truy cập vào aapanel quản trị

Bước 2: Chọn vào App Store > Chọn phiên bản PHP bạn đang sử dụng ( mình là PHP 7.4)

Bước 3: Vào setting ( đoạn cuối của PHP bên cạnh Uninstall đó nhé ) rồi chọn Install Extensions> chọn tiếp install

Bước 4: Hiển thị như thế này là xong nhé

Related Articles

Back to top button