NOW and TODAY trong excell

Lắp mạng FPT sẽ gửi đến bạn hàm Today để gọi ra thời gian ngày tháng năm

Hàm TODAY FUNCTION là dùng để lấy dữ liệu ngày hôm nay hoặc ngay bây giờ. Bạn có thể lấy được dữ liệu hiển thị trong bảng tính Excel nhanh và đơn giản nhất. Sử dụng hai hàm sau:

=today() hàm này để hiển thị ngày hôm nay

=now() hàm này để hiển thị giờ, phút,ngày, tháng

Ví dụ: Trong bảng tính Excel bạn điền như hàm trên sẽ nhận được hết quả như hình dưới

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số phím tắt khác

Cách hiển thị ngày tương tự như hàm =today() thì bạn sẽ dùng tổ hợp phím

Cách hiển thị giờ và phút và ngày và tháng và năm thì dùng tổ hợp phím như dưới đây

Trả lời