2. Kết nối SSH đến VPS

Để cài được AApanel lên VPS thì bạn sẽ cần sử dụng SSH. Mình dùng máy tính Windows nên sẽ dùng phần mềm bitvise

Cài đặt Bitviser như sau:

Bước 1: Vào Google kiếm Bitviser như trên hoặc vào trực tiếp https://www.bitvise.com/download-area

Bước 2: Vào mục Download rồi chọn Download Bitvise SSH Client

Bước 3: cài đặt phần mềm này lên

Kết nối SSH với VPS

Bước 1: Mở phần mềm Bitviser lên

Bước 2: Điền thông tin mà lấy được ở bài ” cài đặt hệ điều cài đặt aapanel”

  • Host: Điền IP VPS vào
  • username: luôn là Root ( đổi thì bạn tự tìm )
  • Password: Điền mật khẩu lúc tạo Rebuild hoặc tạo VPS đó. Quên thì liên hệ nhà cung cấp hỏi cũng được ấy
  • Sau đó chọn login

Bước 3: Có thông báo này thì cọn Accept and Save là được

Bước 4: Chọn New Terminal Console

Quên đấy, bài này chỉ dừng lại ở bước là kết nối SSH với VPS thôi nhé. Bài sau sẽ là thật sự cài AApanel

Related Articles

Back to top button