Truyền Hình FPT

Truyền hình FPT là dịch vụ truyền hình theo yêu cầu do FPT Telecom cung cấp ,mang thế giới giải trí đến ngôi nhà của bạn